Sparing i aksjefond

Det er mange som vurderer å begynne å spare i aksjefond og dette er slett ingen dum idé - spesielt ikke hvis man har et langsiktig perspektiv.

Å ha pengene stående i banken i dag er faktisk et tapsprosjekt og årsaken til det er de lave innskuddsrentene vi blir tilbudt. Skatting av renteinntektene og generell prisstigning i samfunnet gjør at 100.000 kroner på bankbok i dag vil være mindre verdt om ett år. Da er det på tide å tenke alternativt og da vil mange velge å benytte seg av aksjefond.

Hva er et aksjefond?

Det finnes grovt sett fire forskjellige typer fond og alle disse sorterer under det vi betegner som verdipapirfond - og aksjefondet er ett av disse fire fondene. I tillegg til aksjefondet har vi pengemarkedsfond, kombinasjonsfond og obligasjonsfond.

Et fond eies av de som sparer penger i det, altså deg og meg, men det er forvalterne som styrer investeringene. En forvalter kan for eksempel være Odin Norge, som igjen tilbyr flere forskjellige fond man kan investere i. Fordelen med et aksjefond er at det er et aktivt fond, og det betyr at kompetente mennesker hele tiden ser etter muligheter for bedre investeringer og dermed høyere avkastning. Aktivt forvaltede fond er for eksempel dyrere enn indeksfond, som er passive fond.

Kjennetegnet til et aksjefond er at minimum 80% av pengene som settes inn der må investeres i aksjer. Det betyr at obligasjoner og lignende nedprioriteres, og dette gjøres enkelt og greit for å skaffe en så høy avkastning som mulig.

Høy risiko = lengre horisont

Vi nevnte altså at målet med et aksjefond er å skape en så stor avkastning så mulig, men at aksjeandelen er høyere enn ved å bruke andre fond. Velger man andre fond vil man således kunne få en tryggere spareavtale med mindre risiko for tap av penger, mens man med aksjefondet har muligheten til å tjene mer penger til en høyere risiko. Den økte risikoen betyr derfor at man må ha en lengre sparehorisont, og et minimum sies å være fem år. Jo lengre jo bedre sier vi, og sparer man for eksempel til pensjon vil et aksjefond kunne gi meget god uttelling.

Hendig hefte (A5)
for hanskerommet

Fordeler med eget AS

Alt om billig-AS uten revisor

Alt om skatt i ENK

Total oversikt for næringsdrivende

ENK, AS eller NUF?

Gjør det beste firma-valget