Refinansiering mer aktuelt

Rentenivået fortsetter å synke og det kan se ut som om at nivået vil synke til 0,75% (styringsrenten) og kunne holde seg der i 2-3 år. Dette er godt nytt for de som allerede har boliglån, men kanskje ikke like godt nytt for de som skal inn på boligmarkedet. Lave renter gir som regel budkrig og høyere boligpriser.

Med lave renter vil det å refinansiere gjeld bli en aktuelt spørsmål for de fleste husholdninger med boliglån og her kan man faktisk spare store penger. Hvis man har et boliglån som man tok opp for endel år siden er det ingen tvil om at dette lånet har en høyere rente enn hva man vil få tilbud om i dag. Å refinansiere lånet og få en lavere rente vil dermed være et smart økonomisk grep å gjennomføre, og da kan man samtidig frigjøre mer penger til andre investeringer. Enkelte vil kanskje ønske å betale ned lånet hurtigere og dette er naturligvis også en meget smart spareform.

Å investere penger gjennom å betale ned boliglånet er noe av det mest lønnsomme man kan gjøre i dag, og dette skal man naturligvis gjøre fremfor å putte pengene i banken. Å betale inn ekstra på lånet vil være en gunstig økonomisk retning å ta ettersom man da får mer igjen for pengene enn i banken samt at man blir hurtigere kvitt lånet.

Den uskrevne regelen er at man bestandig skal plassere pengene der for rentetallet er det høyeste. Det betyr at om man har lån med høy rente så skal disse betales ned først. Så lenge lånerenten er høyere enn innskuddsrenten vil det derfor bestandig lønne seg å betale ned lån før man setter penger i bank. Å ha en buffer i bakhånd skal man imidlertid bestandig ha ettersom man kan få bruk for det fortere enn man aner.

Personlig økonomi er et spennende tema, og du finner en gode side som du kan besøke her.

Hendig hefte (A5)
for hanskerommet

Fordeler med eget AS

Alt om billig-AS uten revisor

Alt om skatt i ENK

Total oversikt for næringsdrivende

ENK, AS eller NUF?

Gjør det beste firma-valget